ผู้บริหาร

นายชาญชัย ภัทรพฤกษา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แผนกวิชา
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามแสดงความพึงพอใจการใช้บริการระบบเครือข่ายภายในวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2564
พอใจระดับมากที่สุด
พอใจระดับมาก
พอใจระดับปานกลาง
พอใจระดับน้อย
พอใจระดับน้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2021
ปรับปรุง 26/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 1210221
Page Views 1415907
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
ตำแหน่ง : สมาชิกวุฒิสภา
ตัวแทนจาก : สมาชิกวุฒิสภา
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประมวล วิลาจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก :
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต
ตำแหน่ง : ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนุชกร มาศฉมาดล
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรี
ตัวแทนจาก : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุตินธร ไชยสมศรี
ตำแหน่ง : ธุรกิจส่วนตัว
ตัวแทนจาก : สถานประกอบการ
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนามชัย ศรีคลัง
ตำแหน่ง : ธุรกิจส่วนตว
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นายทศพร อินทะนิน
ตำแหน่ง : ครูแผนกช่างกลโรงงาน
ตัวแทนจาก : ครูหรือคณาจารย์
เบอร์โทร :
อีเมล์ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินแปง ศรีทะวงษ์
ตำแหน่ง : อสม. ชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
อีเมล์ :