แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายปฐมพงศ์ จันทรวงษ์
พนักงานราชการ
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายเด็ด เชิงหอม
ครู คศ.2

นายวิมพ์ นามโคตร
ครูอัตราจ้าง

นายเฉลิมวุฒิ ชนะบุญ
ครูอัตราจ้าง