แผนกวิชาการตลาด

นางสาวมะลิวัลย์ นะราธร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด

นางพนาวัลย์ ชูศรีพัฒน์
ข้าราชการพลเรือน