ชื่อ - นามสกุล :นายประจวบ จันทรวงษ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ที่อยู่ :177 ถ.รณชัยชาญยุทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 4500
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา