แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายอภิชาติ ปริเตนัง
ครู คศ.2
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายสุราช สาระกุล
ครู คศ.2

นายคำปอง มนขุนทด
ครู คศ.2

นายเพชรไทย วินทไชย
พนักงานราชการ

นายอดุลย์ ทวินันท์
ครูอัตราจ้าง