ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 176) 10 เม.ย. 66
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ (อ่าน 49) 10 เม.ย. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 120) 29 มี.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 133) 29 มี.ค. 66
นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อความปลอดภัย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 170) 13 ธ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 226) 25 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (อ่าน 240) 23 พ.ย. 65
บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ (อ่าน 216) 14 พ.ย. 65
รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 238) 11 พ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 212) 04 พ.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 240) 28 ต.ค. 65
รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1465) 28 ต.ค. 65
รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 อัตรา (อ่าน 275) 26 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 186) 25 ต.ค. 65
รับสมัคร บุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 230) 18 ต.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 221) 28 ก.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 210) 27 ก.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 291) 19 ก.ย. 65
รายงานผลการพิจารณาแผนธุรกิจ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึก (อ่าน 338) 15 ก.ย. 65
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 293) 14 ก.ย. 65
การรับนักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีจัดสรรโควตาแก่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 250) 01 ก.ย. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ และงานนิทรรศการ ตลาดนัดการศึกษา ช่อปาริชา (อ่าน 320) 08 ส.ค. 65
วารสารวิชาการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรฏาคม - ธันวาคม 2565 (ฉบับปฐมฤกษ์) (อ่าน 441) 01 ส.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 365) 24 มิ.ย. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 328) 21 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 349) 20 มิ.ย. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 377) 13 มิ.ย. 65
แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 351) 26 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 415) 17 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง (อ่าน 453) 17 พ.ค. 65
ส่งผลงานประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (อ่าน 280) 09 พ.ค. 65
โครงการจัดงานเปิดบ้าน 2565 (Open House 2022) (อ่าน 629) 09 พ.ค. 65
ประกวดคลิปวีดีโอสั้น สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้เพื่อรู้ทันรับมือกับข่าวปลอม ภายใต (อ่าน 339) 09 พ.ค. 65
การประกวดวาดภาพสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 8 (อ่าน 287) 09 พ.ค. 65
การประกวดออกแบบเพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้ถุงยางอนามัย (อ่าน 306) 09 พ.ค. 65
ขยายเวลาการคักเลือกผลงานประกวดคลิปวีดีโอส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน (อ่าน 331) 09 พ.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 342) 03 พ.ค. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง แรงจูงใจของนักศึกษาในการศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) (อ่าน 514) 01 ก.พ. 65
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีจัดสรรโควตา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 2) (อ่าน 499) 05 ม.ค. 65
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เรื่อง : แนวปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยกา (อ่าน 486) 27 ธ.ค. 64