เรียนออนไลน์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 

ประเภทของรายวิชา

ปริญญาตรี เทคโนโลยีแม่พิมพ์16
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์8
ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์2
ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง2
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า6
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6
ปริญญาตรี การตลาด3
ปริญญาตรี การบัญชี3
ปริญญาตรี หมวดทักษะชีวิต11
แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง5
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์14
แผนกวิชาเครื่องกล ระบบปกติและระบบทวิภาคี15
แผนกวิชาเทคนิคยานยนต์5
แผนกวิชาเทคนิคการผลิต และเทคนิคยานยนต์ เทียบโอนฯ14
การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)5
แผนกวิชาโลหะการ1
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง6
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์16
แผนกวิชาการบัญชี13
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ16
แผนกวิชาคหกรรม4
แผนกวิชาเลขานุการ8
เรียนภาษาต่างประเทศ1

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 4 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก