เรียนออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

 

ประเภทของรายวิชา

แผนกวิชาเทคนิคการผลิต และเทคนิคยานยนต์18
ปริญญาตรี เทคโนโลยีแม่พิมพ์17
ปริญญาตรี การบัญชี3
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา1
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์8
ปริญญาตรี เทคโนโลยียานยนต์2
ปริญญาตรี เทคโนโลยีก่อสร้าง2
ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้า6
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6
ปริญญาตรี การตลาด3
ปริญญาตรี หมวดทักษะชีวิต11
แนวข้อสอบ V-Net1
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน7
แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์14
แผนกวิชาโลหะการ1
แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง6
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์16
แผนกวิชาการบัญชี13
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ16
แผนกวิชาคหกรรม4
แผนกวิชาเลขานุการ8
แผนกวิชาเครื่องกล16
การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training)5
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานทะเบียน1
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด1
ดูผลการเรียน1
งานประกันคุณภาพ1
ฝ่ายวิชาการ5
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน1
ศูนย์ประสานงาน นักศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีแม่พิมพ์1
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/25541
เรียนภาษาต่างประเทศ1

Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 4 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูทศพร อินทะนิน
ติดต่อผ่าน facebook ที่ https://www.facebook.com/inthanin9
ติดต่อผ่าน e-mail address : inthanin9@hotmail.com
ทศพร อินทะนิน

Create Your Badge
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก