ข่าวประชาสัมพันธ์

การเข้าใช้งานระบบดูแลผู้เรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา
ปรับปรุงเมื่อ 07 ต.ค. 2558
การเข้าใช้งานระบบดูแลผู้เรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักเรียน นักศึกษา รหัส 55-58 สามารถเข้าใช้งาน “ระบบดูแลนักเรียน”  เพื่อตรวจสอบผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา โดยการใช้รหัสประจำตัวนักเรียนนักศึกษา ล็อกอินเข้าใช้งาน ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1. เมื่อเข้ามายังระบบดูแลนักเรียนแล้ว จากนั้นให้เลือกที่เมนู “บริการนักเรียน” ขั้นตอนที่ 2. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา เข้าใช้งานครั้งแรกให้กรอกเฉพาะรหัสประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ในช่อง "รหัสประจำตัวนักเรียน" ส่วนรหัสผ่านให้ว่างไว้ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อย นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าใช้ดูข้อมูลตามหัวข้อต่างๆ ในระบบ แล้วไปกำหนดในส่วนของรหัสผ่าน เอง
การเข้าใช้งานระบบดูแลผู้เรียน สำหรับครู
ปรับปรุงเมื่อ 01 ต.ค. 2558
สำหรับครู  ชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านเริมต้น คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน คือ เลข 4 ตัวสุดท้าย ตัวอย่าง  ชื่อเข้าใข้งาน : 13213xxxx3334     รหัสผ่าน  :  3334 ให้คุณครูทุกท่านทดสอบการใช้งานระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แจ้งคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา และผู้ปกครอง สามารถเข้าใช้งานระบบดูแลนักเรียนได้แล้ว!!!!
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ย. 2558
คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามาถศึกษาตามคู่มือการเข้าใช้งาน นี้ ได้

บทความแนะนำ

คู่มือการใช้งานระบบดูแลนักเรียน
ปรับปรุงเมื่อ 23 ก.ย. 2558
คู่มือในการเข้าใช้งานระบบดูแลนักเรียนนักศึกษา คลิกที่นี่