[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ช่างยนต์)
โดย : admin
เข้าชม : 792
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

            เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐
                                                                            
           ด้วยวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียดต่างๆ  ดังนี้
                                                          ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ลำดับ แผนกวิชา วุฒิการศึกษา อัตรา อัตราเงินเดือน ค่าครองชีพ
ช่างยนต์ - ปริญญาตรี (ช่างยนต์) คอ.บ., อส.บ.,ปทส. เครื่องกล
ทล.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล, วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
๘,๓๔๐ ๘๐๐

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          ๑.  จบการศึกษาตามที่ระบุไว้ตามตารางข้างต้น
          ๒.  เพศชาย/หญิง  เป็นผู้มีสัญชาติไทย
          ๓.  เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของวิทยาลัย และอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่
          ๔.  เป็นผู้ทีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวิชาชีพครู
          ๕.  มีความรับผิดชอบในการทำงาน
          ๖.  สามารถปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
          ๗.  มีใบประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองสิทธิ์/ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
 
หลักฐานการรับสมัคร
๑.    รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  ( ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน )                         จำนวน     ๒    รูป
๒.    สำเนาทะเบียนบ้าน                                                             จำนวน     ๑    ฉบับ
๓.    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน     ๑    ฉบับ   
๔.    หลักฐานการสำเร็จการศึกษา (Transcript)  ฉบับจริงพร้อมสำเนาจำนวน     ๑    ฉบับ
๕.    ใบรับรองแพทย์ ( ไม่เกิน ๑ เดือน )                                         จำนวน     ๑    ฉบับ                
๖.    ใบประกอบวิชาชีพครู  (ที่ยังไม่หมดอายุ)                                   จำนวน     ๑    ฉบับ
๗.    สำเนาหลักฐานอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

ค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

                จำนวน   ๕๐  บาท
 
วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
     วันที่  ๑๕ – ๒๑   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐    เวลา  ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐  น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  ห้องธุรการ  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ          วันที่  ๒๑   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เวลา  ๑๖.๓๐  น.

วันสอบคัดเลือก

          วันที่   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  เป็นต้นไป        
 
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก         

        วันที่  ๒๒   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เวลา ๑๖.๓๐ น.
 
รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และวันเริ่มปฏิบัติงาน         

      วันที่  ๒๓   พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เวลา  ๐๗.๓๐  น.  ณ  ห้องธุรการ  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
                  
          ผู้ที่มีความสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด   หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข   ๐๔๓ – ๕๑๓๘๖๒
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ   ณ  วันที่    ๑๔   พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐[ ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      ดาวน์โหลด กำหนดการการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560 27/พ.ย./2560
      ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับ ปวส. (โควต้าภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561 27/พ.ย./2560
      ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีบัณฑิต (โควต้าภายใน) ประจำปีการศึกษา 2561 27/พ.ย./2560
      ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ดในระดับ ปวช. (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561 27/พ.ย./2560
      ดาวน์โหลด เกณฑ์ กติกาการประกวดดนตรีไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคฯ2560 23/พ.ย./2560


วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862