[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
โดย : admin
เข้าชม : 1170
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559

     เมื่อ วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 โดยมีนายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

  
 
     นายสมจิตร  พันธไชย  รองผู้อำนวยการ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.  2559   เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริมการกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  กล่าวรายงานว่า  โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน  คุณภาพภายในตามมาตรฐานกาอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 ประกอบด้วยมาตรฐาน 4 ด้าน จำนวน 14 ตัวบ่งชี้ เป็นการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากรสถานศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ หัวข้อ กล่าวคือ
  1. เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย  มาตรฐาน  4 ด้าน  จำนวน 14 ตัวบ่งชี้  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
  2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมจัดทำรายงานการประเมินตนเองของฝ่าย แผนกวิชาและงาน, จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาและเครื่องมือแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม  
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสรุปข้อมูลจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามประเด็นพิจารณา

  
 
 
      ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559  ได้รับเกียรติจาก นางบุญยดา  ปัญญาไว  ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด   มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  ในครั้งนี้ ซึ่งมีบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก[ ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประเพณี สืบสานตำนานเทียนพรรษา๑๐๑ ปี ๖๐ 11/ก.ค./2560
      พิธี ไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 15/มิ.ย./2560
      โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 25/พ.ค./2560
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม 10/ก.พ./2560


วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862