[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม
โดย : admin
เข้าชม : 1341
ศุกร์์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     


การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม

          เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม โดยมีนายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมี นายสมจิตร  ชัยบัง  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงาน
 

 


          สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาการ  ได้กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นตัวชี้วัดของการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดที่ 2.2 งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
  1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเพื่อสามารถเป็นครูแกนนำพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได้
  2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกทักษะการใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำ และการทำงานเป็นทีม ทั้งหน้าที่วิทยากรหลักและวิทยากรประจำกลุ่ม ซึ่งสามารถใช้แผนอบรมเชิงปฏิบัติการนี้อย่างได้ผลดี เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
  3. เพื่อให้โรงเรียนสามารถพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมที่มีมาตรฐานได้
  4. เพื่อให้ครูและบุคลากรนำความรู้ไปขยายผลต่อการพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
         


         โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ผู้บริหาร 5 คน  ครู  86 คน บุคลากรทางการศึกษา 37 คน รวมทั้งสิ้น 118 คน และคณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
  1. นายสามารถ  ค้วนเครือ
  2. นางวรรณา  หมกลทิน
  3. นายสุเกตุ   จงภักดี

 
 
         


          ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณธรรมปัจจัยสู่ความสำเร็จเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทัศนคติที่ได้จากการอบรม ผ่านกิจกรรมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการต่างๆ กลุ่มเรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์และกลุ่มการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม ไปปรับใช้ในกกระบวนการจัดการเรียนการสอน

 
 [ ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม ]
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประเพณี สืบสานตำนานเทียนพรรษา๑๐๑ ปี ๖๐ 11/ก.ค./2560
      พิธี ไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 15/มิ.ย./2560
      โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 25/พ.ค./2560
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม 10/ก.พ./2560


วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862