[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : โครงการนำเสนอผลงานและการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ภายใต้งานประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้ องค์ราชัน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
โดย : admin
เข้าชม : 992
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

          เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จัดโครงการนำเสนอผลงานและการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  ภายใต้งาน “ ประชารัฐร่วมพัฒนาสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเทิดไท้ องค์ราชัน ”  ระดับสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ จันทรวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด มาเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวคำถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสมจิตร พันธไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้


 

 

          สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2540 กำหนดให้ครูผู้สอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้  และส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  การวิจัยเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบอย่างเป็นระบบ   มีระเบียบแบบแผนและ มีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน  ตลอดจนนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมการศึกษา ดังคำกล่าวที่ว่า “การศึกษา พัฒนาคน  คนสร้างชาติ” การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพราะถ้าหากคนมีความรู้ มีสติปัญญาดี ฝีมือดี ก็ย่อมสร้างสรรค์ผลงานหลากหลาย ทั้งด้านความคิด ผลผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่  หรือการใช้ชีวิตของคนในชาติได้อย่างดี เมื่อคนในชาติดี  ก็จะมีความพยายามมุ่งมั่นในการพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมกับนานาประเทศด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่จัดการศึกษา อบรมให้ความรู้และพัฒนาคนของประเทศ จึงต้องเป็นคนเก่ง  คนดี มีความรู้  ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ ทำการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา
การนำเสนอผลงานและประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้       
  1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ
  2. เพื่อรองรับการการประกันคุณภาพฯ
  3. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับนานาชาติ
          การจัดการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาในครั้งนี้  มีงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ  แผนกวิชา 13 แผนกวิชา รวมจำนวน 33 ชิ้นงาน  แยกเป็นประเภทชิ้นงาน ดังต่อไปนี้
    ประเภทที่ 1     จำนวน 3  ชิ้นงาน  
    ประเภทที่ 2    จำนวน 4  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 3    จำนวน 6  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 4    จำนวน 5  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 5    จำนวน 2  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 6    จำนวน 1  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 7    จำนวน 2  ชิ้นงาน
    ประเภทที 8    จำนวน 3  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 9    จำนวน 2  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 10  จำนวน 1  ชิ้นงาน
    ประเภทที่ 11  จำนวน 3  ชิ้นงาน

 

 

 

ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมชมและส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก[ ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      ประเพณี สืบสานตำนานเทียนพรรษา๑๐๑ ปี ๖๐ 11/ก.ค./2560
      พิธี ไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2560 15/มิ.ย./2560
      โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 25/พ.ค./2560
      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 25/พ.ค./2560
      การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากร สู่โครงการวิทยาลัยคุณธรรม 10/ก.พ./2560


วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862