เมนูหลัก Home
หน้าหลัก
บคุลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
วิจัย Research
ระบบงานวิจัย
บทความวิจัย
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ 1.1
ตัวบ่งชี้ 1.2
ตัวบ่งชี้ 1.3
ตัวบ่งชี้ 1.4
ตัวบ่งชี้ 1.5
ตัวบ่งชี้ 1.6
ตัวบ่งชี้ 1.7
ตัวบ่งชี้ 1.8
ตัวบ่งชี้ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 2.2
ตัวบ่งชี้ 2.3
ตัวบ่งชี้ 2.4
ตัวบ่งชี้ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 3.2
ตัวบ่งชี้ 3.3
ตัวบ่งชี้ 3.4
ตัวบ่งชี้ 3.5
ตัวบ่งชี้ 3.6
ตัวบ่งชี้ 3.7
ตัวบ่งชี้ 3.8
ตัวบ่งชี้ 3.9
ตัวบ่งชี้ 3.10
ตัวบ่งชี้ 3.11
ตัวบ่งชี้ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ 5.1
ตัวบ่งชี้ 5.2
มาตรฐานที่ 6
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ 8.7
ตัวบ่งชี้ 8.1
ตัวบ่งชี้ 8.2
ตัวบ่งชี้ 8.3
ตัวบ่งชี้ 8.4
ตัวบ่งชี้ 8.5
ตัวบ่งชี้ 8.6
ตัวบ่งชี้ 8.8
ตัวบ่งชี้ 8.9
ตัวบ่งชี้ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 1  
เข้าชมเดือนนี้ : 111  
เข้าชมปีนี้ : 111  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 7,443  

    ข่าวสารงานประกันคุณภาพฯ

   ข่าวสารงานวิจัยฯ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัย ในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์และการเขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี  [อ่าน : 182 ครั้ง]
       วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์และการเขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี ระหว่างวันที่ 3 ..... (อ่านต่อ)
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์และการเขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี 2558  [อ่าน : 169 ครั้ง]
       เรียนเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน สิ่งประดิษฐ์และการเขียนแผนปฏิบัติงานประจำปี ..... (อ่านต่อ)

   ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด