[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 คุณลักษณะบัณฑิตสาขาการบัญชีที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด DESIRABIE BACHELOR DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRION IN ROI-ET PROVINCE ( อ่าน : 226 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวพรรณธิภา จันทร์แดง
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 235 / ดาวน์โหลด : 31 ) เจ้าของ นางสาวดาริกา ทิพย์สีหา
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
3 ปัจจัยที่ใช้พิจารณารับงานทำบัญชีของสำนักงานทำบัญชีในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น ( อ่าน : 250 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวสายธาร นึกได้
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
4 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 219 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวธนภร พลเยี่ยม
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
5 การศึกษาพฤติกรรมและสภาพปัญหาการจัดการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรหมู่ 8 หมู่ 9 ตำบลอาจสามาร อำเภออาจสามาร จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 229 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวธิดารัตน์ สีปัญญา
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
6 การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีของธุรกิจในเขตจังหวัดสระแก้ว ( อ่าน : 136 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นางสาวรัชนีกร สังฆทิพย์
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
7 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทองจังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 145 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นางสาวทิวาพร พิมศักดิ์
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
8 ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลังสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ( อ่าน : 132 / ดาวน์โหลด : 14 ) เจ้าของ นางสาวปฐมาวดี การะเกตุ
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน < ไม่มี >
9 การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (พวงกุญแจ) กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เค เม็คคาทรอนิกส์ จำกัด ( อ่าน : 133 / ดาวน์โหลด : 29 ) เจ้าของ นายชัชชัย บุญตะนัย นายทรงชัย คุทธยัง
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
10 การทำคู่มือในการติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก FANUC และ SUMITOMO ( อ่าน : 181 / ดาวน์โหลด : 33 ) เจ้าของ นายนัฐพล อรรคนันท์ นายนิยม โพธิสาร
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
11 การทดสอบสารหล่อเย็นที่เหมาะสมในกระบวนการเจาะรูแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ( อ่าน : 141 / ดาวน์โหลด : 34 ) เจ้าของ นายณรงค์ หวังทิวกลาง
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
12 การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (จานพลาสติก) ( อ่าน : 150 / ดาวน์โหลด : 32 ) เจ้าของ นายสำรวย โพธิสาย นายบัณฑิต แสวงจิตร
9/ส.ค./2561
งานวิจัยของนักเรียน FullText
13 การสร้างเครื่องมือช่วยในการเปิดปิดแม่พิมพ์( อ่าน : 783 / ดาวน์โหลด : 784 ) เจ้าของ นายปรีชา สมบัติ , นายอาทร เจนชัย
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
14 การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ตะกร้าพลาสติก)( อ่าน : 962 / ดาวน์โหลด : 843 ) เจ้าของ นายประเสริฐ พุฒโสม , นายอดิเรก วรนาม
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
15 การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (กิ๊บหนีบผ้าพลาสติก)( อ่าน : 744 / ดาวน์โหลด : 815 ) เจ้าของ นายนิรันดร สุโนภักดิ์ , นายศตวรรษ บาลเย็น
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
16 การสร้างอุปกรณ์เคลื่อนย้ายแม่พิมพ์( อ่าน : 750 / ดาวน์โหลด : 831 ) เจ้าของ นายนรรัฐ จันทรประทักษ์ , นายปิยะวัฒน์ ใสยิ่ง
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
17 การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ถาดน้ำแข็ง)( อ่าน : 705 / ดาวน์โหลด : 817 ) เจ้าของ นายนริศ ลัดดา , นายราเมศว์ ไอยรัตน์
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
18 การสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก (ถ้วยพลาสติก)( อ่าน : 1044 / ดาวน์โหลด : 851 ) เจ้าของ นายคมเพชร กุลแดง
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
19 การสร้างเครื่องบดเศษพลาสติก( อ่าน : 650 / ดาวน์โหลด : 793 ) เจ้าของ นายสุเมธ แก้ววงษา , นายปนมจิต นนพิทัก
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน FullText
20 การสร้างเครื่องทดสอบระบบกระทุ้งปลดชิ้นงานในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก( อ่าน : 594 / ดาวน์โหลด : 163 ) เจ้าของ นายชาญชัย คำธิ , นายวิฑูรย์ คณะขาม
5/ก.ย./2559
งานวิจัยของนักเรียน < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862