[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 

  • วิสัยทัศน์
        วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด มุ่งมั่นจัดการศึกาาที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน สนับสนุนนการสร้างรายได้ส่งเสริมทางด้านการวิจัยการพัฒนาบุคลากรการบริหาร จัดการ  ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ชุมชน  • พันธกิจ
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยีและสรรพวิชาที่ทันสมัย
2. ผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพในทุกระดับ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และวัฒนธรรม และสนองความต้องการตลาดแรงงาน
3. สนับสนุนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้เรียน
4. สนับสนุนกิจกรรมทั้งภายในภายนอก เพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยและสนองตอบต่อเชาว์ ปัญญาและอารมณ์ของผู้เรียน

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862