[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE & Designed by Roiet-icec@Webmaster
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.158.208.189  
ค้นหา   
  

  หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ All in One ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดย : admin
เข้าชม : 1058
พุธ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     ประกาศวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

เรื่อง  ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คอมพิวเตอร์ All in One
........................................................................
                   ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์และมีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามหลักการจัดทำครุภัณฑ์  ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ โดยวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด  จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ คือ
  • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in One      จำนวน ๒ เครื่อง   งบประมาณ ๒๓,๘๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                   วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ได้จัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าว ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญได้พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม คุ้มค่า เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

                    ผู้มีความประสงค์จะให้ข้อเสนอแนะ  ทักท้วง  ให้จัดส่งเอกสารข้อทักท้วงได้โดย
  • ทางไปรษณีย์                           :         วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ๑๗๗ ถ.รณชัยชาญยุทธ  ต. ในเมืองอ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐
  • ทาง e-mail                              :         padsadu_icec๑๐๑@hotmail.com
  • ทางโทรศัพท์/โทรสาร               :         ๐๔๓-๕๑๑๖๐๒/๐๔๓-๕๑๓๘๖๒
                   โดยผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอได้ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๕๑๑-๖๐๒ ต่องานพัสดุในวันและเวลาราชการ[ ดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติม ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง5 อันดับล่าสุด

      เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 26/ก.ค./2560
      ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 23/มิ.ย./2560
      ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 6/มิ.ย./2560
      ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร ๑๕ ชั้นแบบมีกุญแจล็อก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 30/พ.ค./2560
      ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 24/พ.ค./2560


วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด Roi-et Industrial and Community Education College
177 ถ.รณชัยชาญยุทร (ติดการประปาร้อยเอ็ด) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511602 โทรสาร. 043-513862